Decret 10/18 de 22 juny de 2018, zones pastorals

DECRET 10/18.- Barcelona. 22 de juny de 2018 Atesa la conveniència de reagrupar les zones pastorals 5 i 6 de l’arxidiòcesi de Bar­celona en una sola zona pastoral i adequar’ la nostra organització territorial diocesana a la nova realitat: PEL PRESENT decret, es determinen les següents zones pastorals, integrades pels següents arxiprestats: Zona pastoral 1 […]