Decret 23/09 de 25 de juny de 2009, nova normativa per a la retribució econòmica del clergat

DECRET 23/09.- Barcelona, 25 de juny de 2009 PEL PRESENT establim les següents normes sobre la retribució econòmica dels preveres i seminaristes en etapa pastoral, que han estat dictaminades favorablement pel Consell Presbiteral i pel Consell Episcopal. Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona. † Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe […]