Orientacions de gener de 2019, el llibre de baptismes

ORIENTACIONS PRÀCTIQUES PER AL CORRECTE ÚS DEL NOU LLIBRE DE BAPTISMES Sobre els nous llibres, voldríem exposar certs aspectes pràctics que ajudin a esvair alguns dubtes que s’hi puguin presentar. Bona part de tot això ja és sabut, però hem cregut que aquest podia ser un bon moment per fer-ne recordança. Per tal d’adaptar-se millor […]

Comunicació i directori de 6 de maig de 1975, mòduls llibres sacramentals

Nous mòduls pels llibres sacramentals   Comunicació del Sr. Cardenal-Arquebisbe Barcelona, 6 de maig del 1975 Benvolguts sacerdots: Moltes persones m’han manifestat reiteradament tant la conveniència d’establir nous mòduls pels llibres sacramentals, com la necessària simplificació dels «duplicats», que cada any les parròquies han de lliurar a l’Arxiu Diocesà. Raons molt poderoses d’ordre pastoral, jurídic […]