Instrucció de 16 d’octubre 1976, mòduls de comptabilitat

Nous mòduls de comptabilitat: Carta de Mons. Guix Barcelona, 15 d’octubre de 1976 Benvolgut Sr. Rector: Es actualment una necessitat sentida vivament la d’una administració més clara i oberta de les parròquies, institucions i del propi Bisbat. Els “Objectius prioritaris de l’acció pastoral” de la nostra diòcesi, com recor­darà ja feien referència a aquest punt, […]