Decret 6/02 de 25 de gener de 2002, institució Comissió Diocesana de Centres Culturals Catòlics

Decret 06/02. Barcelona, 25 de gener de 2002 Tenint en compte l’existència a l’Arxidiòcesi de Barcelona de nombrosos centres parroquials i altres entitats culturals confessionals que desenvolupen una tasca cultural, recreativa i apostòlica important; Atès que la creació d’un organisme diocesà que en pugui vetllar la coordinació i la promoció pot ser un mitjà eficaç […]