Decret de 7 d’abril de 1987, l’ús del català en algunes activitats pastorals

SOBRE L’ÚS DEL CATALÀ EN ALGUNES ACTIVITATS PASTORALS DECRET. — Barcelona, 7 d’abril de 1987. Per tal d’aplicar l’Exhortació pastoral del Sr. Cardenal-Arquebisbe de Barcelona, «Contribució de l’Església a la normalització de la llengua catalana», de 8 de desembre de 1986, a alguns aspectes de l’activitat pastoral; escoltat el Consell presbiteral, establim el següent: 1. […]