Decret 15/15 de 3 de juliol de 2015, aprovació normes i orientacions pastorals per a les agrupacions parroquials

DECRET 15/15.— Barcelona, 3 de juliol de 2015 Tenint en compte els canvis demogràfics, socials i religiosos de la nostra societat i da­vant la necessitat d’adequar-los a una millor atenció pastoral, un treball més conjuntat entre les parròquies i un renovat dinamisme evangelitzador; Havent elaborat el document Normes i orientacions pastorals per a les agrupacions […]