Informació econòmica de l’exercici fiscal 2022

L’activitat pastoral i evangèlica de la nostra diòcesi és possible gràcies a la tasca de prop de 459 preveres, 1.762 religioses i religiosos, 1.254 catequistes i un gran nombre de voluntaris. Tots ells treballen amb un objectiu i interès comú: ajudar tothom que ho necessiti. En les 212 parròquies que formen la diòcesi de Barcelona, […]

Informació econòmica de l’exercici fiscal 2020

L’activitat pastoral i evangèlica de la nostra arxidiòcesi és possible gràcies a la tasca de prop de 800 sacerdots i religiosos, 1.206  religioses i prop de 15.000 voluntaris i catequistes. Tots ells treballen amb un objectiu i interès comú, ajudar a tothom que ho necessiti. Les 215 parròquies i 149 centres de culte, juntament amb […]

Informació econòmica addicional 2019

L’activitat pastoral i evangèlica de la nostra arxidiòcesi és possible gràcies a la tasca de 804 sacerdots i religiosos, prop de 1.900 religioses i més de 15.000 voluntaris i catequistes. Tots ells treballen amb un objectiu i interès comú: ajudar a tothom que ho necessiti. Les 215 parròquies i 710 centres de culte, juntament amb […]

Informació econòmica addicional 2018

Els recursos econòmics administrats per Economia de l’Arquebisbat de Barcelona i per a les seves delegacions durant l’any 2018 van ser 17.355 milers d’euros  d’ingressos i 17.342 milers d’euros de despeses. En conseqüència, en l’exercici de 2018 l’excedent fou positiu en 13 milers d’euros. En comparar el 2018 respecte del 2017, cal destacar: En línies […]

Informació econòmica addicional 2017

Com es fa cada any en les jornades de Germanor, l’Arquebisbat de Barcelona publica en el Full Dominical del segon diumenge de  novembre els comptes de l’any anterior, donant també compliment al que es disposa en la Llei 19/2013 de 9 de desembre (Llei de Transparència). En aquest sentit, el detall de les subvencions rebudes […]

Informació econòmica addicional 2016

Com es fa cada any en les jornades de Germanor, l’Arquebisbat de Barcelona publica en el Full Dominical del segon diumenge de  novembre els comptes de l’any anterior, donant també compliment al que es disposa en la Llei 19/2013 de 9 de desembre (Llei de Transparència). En aquest sentit, el detall de les subvencions rebudes […]

Informació econòmica addicional 2015

Com es fa cada any en les jornades de Germanor, l’Arquebisbat de Barcelona publica en el Full Dominical de Novembre els comptes de l’any anterior, donant també compliment al disposat en la Llei 19/2013 de 9 de desembre (Llei de Transparència). En aquest sentit, el detall de les subvencions rebudes de les Administracions Públiques per […]