Decret sobre la Solemnitat de Sant Josep

DECRET 02/16.- Barcelona, 14 de març de 2016. Atès que el 19 de març d’aquest any, festa de Sant Josep, s’escau en dissabte i és dia laborable  Donada la importància d’aquesta festa dins el calendari de l’Església, i preveient que molts fidels poden tenir dificultats per celebrar-la, a causa del treball; PEL PRESENT decret disposem […]

Nomenament del bisbe Sebastià Taltavull com a Vicari General

DECRET 01/15.- Barcelona, 26 de desembre de 2015 Havent pres possessió canònica de l’Arxidiòcesi de Barcelona en el dia d’avui, per tal d’atendre de la manera més convenient el règim pastoral de l’Arquebisbat; PEL PRESENT decret, atès el que disposen els cànons 406.1 i 475 del Codi de dret canònic, nomeno Vicari general de l’Arquebisbat […]

Confirmació en el càrrec dels Vicaris Episcopals

DECRET 02/15.- Barcelona, 26 de desembre de 2015 Havent pres possessió canònica de l’Arxidiòcesi de Barcelona en el dia d’avui, per tal d’atendre de la manera més convenient el règim pastoral de l’Arquebisbat, i mentre no disposi altrament; PEL PRESENT decret confirmo en els càrrecs de vicaris episcopals per a les zones pastorals que tenen […]

Confirmació en els càrrecs de la cúria

DECRET 03/15.- Barcelona, 26 de desembre de 2015 Havent pres possessió canònica de l’Arxidiòcesi de Barcelona en el dia d’avui, per tal d’atendre de la manera més convenient el règim pastoral de l’Arquebisbat, i mentre no disposi altrament; PEL PRESENT decret confirmo en els seus càrrecs totes les persones que tenen responsabilitats encomanades en el […]