Normes i orientacions pastorals per a les agrupacions de parròquies

Tenint en compte els canvis demogràfics, socials i religiosos de la nostra societat i davant la necessitat d’adequar-los a una millor atenció pastoral, un treball més conjuntat entre les parròquies i un renovat dinamisme evangelitzador; Havent elaborat el document Normes i orientacions pastorals per a les agrupacions de parròquies, que inclou els criteris i les normes […]

“Temples jubilars” de l'Any Teresià

DECRET 21 /14.- Barcelona, 14 d’octubre de 2014 Atès el decret de la Penitenciaria Apostòlica de 24 d’abril de 2014 que concedeix als bisbes diocesans que concretin els llocs i les celebracions en què es pot rebre el do de la indulgència plenària amb motiu de l’Any Jubilar Teresià que se celebrarà del 15 d’octubre […]

Tribunal per la beatificació de la Rosa Deolofeu

DECRETO 12/14.- Barcelona, 14 de Mayo de 2014 Visto el escrito del Rvdo. Hno. Mariano Santamaría Rodríguez, FMS, Vicepostulador de la Causa de Canonización de la Sierva de Dios Rosa Deulofeu González; POR EL PRESENTE decreto que sea instruido un proceso y no pudiendo presidir personalmente el tribunal a causa de mis ocupaciones pastorales, nombro […]

Nomenaments del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona

NOMENAMENTS DEL SR. CARDENAL ARQUEBISBE DE BARCELONA  Amb data 30 de maig de 2014, el Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe de Barcelona, ha realitzat els següents nomenaments per al proper curs, que es faran efectius el dia de l’inici del ministeri que se’ls encomana:  1. NOMENAMENTS PARROQUIALS Mn. Jordi Alarcos Carbonell – rector de […]

Decret sobre la festa de Sant Josep

DECRET 02/14.- Barcelona, 24 de febrer de 2014. Atès que el 19 de març d’aquest any, festa de Sant Josep, s’escau en dimecres i és dia laborable; Donada la importància d’aquesta festa dins el calendari de l’Església, i preveient que molts fidels poden tenir dificultats per celebrar-la, a causa del treball; PEL PRESENT decret disposem […]