Sinodalitat i Església universal

 

Ara fa 60 anys que l’Església catòlica romana va celebrar un Concili que, a parer meu, va tenir tres grans efectes. En primer lloc, una renovació profunda basada en un anar a les arrels bíbliques, que són la nostra base i punt de referència. En segon lloc, un aggiornamento, un posar-se al dia, un fugir d’una subcultura eclesial que es mira el melic i es tanca en un castell a fi de defensar-se. I finalment, re-equilibrar, posar en el seu lloc, elements, costums i normatives que a través dels segles s’havien anat descentrant i distorsionant.

Un missatge bàsic i fecund fou descriure l’Església com a “Poble de Déu”, com el conjunt de seguidors de Crist, amb diversitat de dons, carismes, ministeris i responsabilitats. Tot batejat és membre de ple dret del Poble de Déu, és un ungit/consagrat, té una dignitat i una pertinença bàsica comuna que agermana tots els cristians.

L’eclesiologia d’abans del Concili acostumava a representar l’Església com una piràmide, on a la base hi ha els laics i laiques, i per sobre d’ells els diversos graus ministerials de preveres, bisbes i a dalt de tot el Papa de Roma. El document sobre l’Església va invertir la piràmide: primer hi ha els cristians batejats, el Poble de Déu; els diversos ministeris estan per servir a tots, no per a dominar. El papa Francesc fa servir una altra figura geomètrica, la del poliedre, on hi som tots en comunió dins de la diversitat de carismes, dons i ministeris.

D’aquesta manera d’entendre l’Església se’n deriva que ella és constitutivament “sinodal”. En grec “sin odos” vol dir “caminar junts”, “fer camí plegats”, compartint i discernint junts, amb corresponsabilitat.

Tot això queda en pura teoria o bons desitjos si no existeixen o es creen maneres concretes, instruments que ho afavoreixin. La preparació que el Papa demana a tots els catòlics consisteix a detectar on fa més falta i quins mitjans es creen per fer-ho possible.

T'ha interessat aquest contingut? Subscriu-te al nostre butlletí electrònic. Cada setmana, l'actualitat de l'Església diocesana al teu correu.

Dr. Antoni Matabosch i Soler

FORMACIÓ
 • Doctor en Teologia
 • Diplomat en Teologia Espiritual i en Teologia Ecumènica
 • Llicenciat en Ciències de la Informació i Història Contemporània
ACTIVITAT DOCENT I PROFESSIONAL
 • President Honorari de la Fundació Joan Maragall
 • Director de l’ISCREB (1997-2016)
 • Delegat Episcopal d’Economia de Barcelona i membre catòlic del GTER.
 • Catedràtic emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya
 • Ha estat consultor de la Comissió Nacional d’Ecumenisme
 • Degà-President de la Facultat de Teologia de Catalunya
 • Delegat Epicopal de Pastoral Universitària i d’Apostolat Seglar
PUBLICACIONS
 • Ha publicat llibres i múltiples articles sobre temes ecumènics i de reflexió teològica i cultural

Programa formatiu que imparteix a l’ISCREB: