Reconeixement a la revista “mil·lenària” montserratina “Documents d’Església”

El cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona, i el P. Josep M. Soler, abat de Montserrat, van presidir ahir a la Facultat de Teologia de Catalunya l’acte commemoratiu pels 1.000 números de la revista Documents d’Església, editada per Publicacions de l’Abadia de Montserrat. La sessió va comptar també amb la intervenció del P. Bernabé [...]

El cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona, i el P. Josep M. Soler, abat de Montserrat, van presidir ahir a la Facultat de Teologia de Catalunya l’acte commemoratiu pels 1.000 números de la revista Documents d’Església, editada per Publicacions de l’Abadia de Montserrat. La sessió va comptar també amb la intervenció del P. Bernabé Dalmau, actual director de la publicació.

Documents d’Església va ser fundada el 1966 pel P. Hilari Raguer. Naixia tot just acabat el Concili Vaticà II com una necessitat d’omplir el buit que representava la inexistència dels principals textos eclesials en català. El va succeir el P. Adalbert Franquesa i a la darreria de 1969 el va rellevar el P. Andreu Marquès, que la va dirigir durant 15 anys. A partir del número 444, coincidint amb el 20è aniversari, el P. Dalmau va assumir-ne la direcció.

Les característiques del pontificat de Joan Pau II, amb la multiplicació d’encícliques i d’exhortacions apostòliques extenses, va motivar també una certa reducció dels textos editats, en benefici dels d’un nivell més alt d’autoritat. La revista, però, no ha renunciat a traduir de tant en tant ni estudis doctrinals ni comentaris lliures. Això li dóna un to diferent del que podria ser un butlletí oficial interdiocesà, ja que els textos oficials alternen amb documents de frontera i, fins i tot, d’opinió.

L’evolució de la revista, les noves tècniques de tractament de textos, l’experiència adquirida i la sistematització de responsabilitats a l’interior de la comunitat de Montserrat han simplificat al màxim la intervenció de col·laboradors, fins a suprimir l’exhibició dels crèdits de responsables de redacció, de traducció i de revisió.

Paraules conclusives del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona

en l’acte acadèmic per celebrar el n. 1000 de Documents d’Església

Facultat de Teologia de Catalunya, 22 de maig de 2012

Amb la celebració senzilla i entranyable d’aquest acte, aquesta Arxidiòcesi de Barcelona i el Monestir de Montserrat hem volgut posar en relleu l’esdeveniment d’haver arribat Documents d’Església al seu número 1000. Són ja mil números d’una revista quinzenal dedicada a la documentació per a l’ajut dels cristians, de les comunitats, dels estudiosos i de la societat en general.

El número 1000 sembla mític i haver-lo assolit és motiu de satisfacció i de celebració. Això ha estat possible gràcies al Monestir de Montserrat, als nostres estimats monjos benedictins, aimants de la contemplació, del silenci i del treball cultural. Per això he de començar felicitant aquesta estimada comunitat presidida per l’Abat de Montserrat i els seus successius monjos directors de la revista Documents d’Església, essent des del número 444 el P. Bernabé Dalmau el seu director, havent estat fundada pel P. Hilari Raguer i dirigida successivament pel P. Adalbert Franquesa i el P. Andreu Marquès.

Han estat 45 anys publicant els textos majors del Sant Pare i dels organismes vaticans, documents de l’episcopat mundial, estudis doctrinals i articles d’opinió. Un riquíssim contingut que ha anat expressant la vida i l’activitat de l’Església enmig del món, ja que la documentació publicada per la revista responia a les necessitats, a les inquietuds, als problemes i a les realitzacions de l’Església universal i de les Esglésies diocesanes.

Penso que a Catalunya ens mancava una revista com aquesta, semblant a la Documentation Catholique, que té també una bona solera en el nostre país veí i que gaudeix de difusió més enllà de França. Documents d’Església ens ha ofert un servei similar en català. I és un servei molt important i molt necessari per tal de facilitar als sacerdots, religiosos, religioses i laics cristians els continguts dels documents del Sant Pare i dels bisbes per tal d’enriquir la comunió eclesial a casa nostra.

Si és cert que avui, amb l’abundància i varietat de mitjans de comunicació, es poden obtenir ràpidament aquests documents d’arreu de l’Església, això no és el mateix que gaudir d’una bona traducció, sòlida, competent i fidel a l’original, i disposar del text imprès, sistematitzat i cosit en una revista i en el seu moment enquadernat en un volum. Tot això dóna confiança, seguretat i facilitat de consulta en qualsevol moment.

Desitjo posar en relleu la disponibilitat dels directors de la revista per tal de publicar els documents de la Conferència Episcopal dels bisbes de Catalunya i dels bisbes de les diòcesis que tenen la seva seu a Catalunya. El qui us parla té molts motius d’agraïment personal per això que us dic. Això ha possibilitat que molts diocesans puguin conèixer millor els esmentats documents, articles i treballs. Tanmateix desitjo agrair especialment el servei prestat per la revista amb motiu de la preparació, celebració i aplicació del Concili Provincial Tarraconense de 1995, com ens ha recordat el P. Bernabé. Penso que el treball de la revista ha prestat un excel·lent servei a l’aplicació del Concili Vaticà II.

Celebrem aquest acte en el Saló d’Actes del nostre estimat Seminari de Barcelona, seu de la Facultat de Teologia de Catalunya, de la Facultat de Filosofia de Catalunya, de l’Institut Superior de Litúrgia i de l’Institut Superior de Ciències Religioses. Totes aquestes institucions d’ensenyament superior necessiten subsidis com el que ofereix la revista Documents d’Església. Aquest instrument ofereix un preciós servei als alumnes d’aquestes institucions en el seu treball acadèmic i d’estudi de les ciències eclesiàstiques.

No sempre els alumnes tenen la possibilitat d’anar directament als originals dels documents que necessiten consultar per completar els seus estudis, i també per no dominar suficientment o per desconèixer la llengua original del document. Documents d’Església els els facilita en català, llengua coneguda per tots els nostres alumnes. Aquí cal agrair el treball ampli i intens dels responsables de la revista en la traducció de gairebé tots els documents, articles i treballs que publica.

Em plau reiterar el meu agraïment al P. Abat de Montserrat, al director de la revista i a tota la comunitat per aquest bon servei que el Monestir presta a la nostra Església, institucions universitàries, sacerdots, religiosos, religioses, laics i laiques cristians i a la societat en general, perquè la revista té força difusió. I desitjo encoratjar tots els responsables de Documents d’Església que continuïn oferint aquest servei perquè en tenim necessitat. Moltes gràcies.


[Abadia de Montserrat]

Dimarts, 22 de maig, a les 19.30h, al Seminari Conciliar,

amb el Cardenal de Barcelona i el Pare Abat de Montserrat

Després de 45 anys, continua publicant els textos majors del Sant Pare i dels organismes vaticans, documents de l’episcopat mundial, estudis doctrinals i articles d’opinió, sota la direcció del P. Bernabé Dalmau

Dimarts, 22 de maig, a les 19.30h, tindrà lloc a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona (Diputació, 231. Barcelona) l’acte commemoratiu dels 1.000 números de la revista Documents d’Església, editada per Publicacions de l’Abadia de Montserrat. La sessió comptarà amb la intervenció del P. Bernabé Dalmau, director de la revista des de 1986; del P. Abat de Montserrat, Josep M. Soler; i del cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistach.

La revista quinzenal Documents d’Església, dirigida pel P. Bernabé Dalmau i editada per les Publicacions de l’Abadia de Montserrat, la va fundar el P. Hilari Raguer l’any 1966. La revista va néixer tot just acabat el Concili Vaticà II com una necessitat d’omplir el buit que representava la inexistència dels principals textos eclesials en català. L’oportunitat de l’edició queda avalada per aquests quaranta-cinc anys d’edició ininterrompuda i per l’acceptació per part d’un públic necessàriament limitat però constant. Si bé actualment hi ha més mitjans d’informació religiosa i de divulgació de textos, els lectors de la revista n’aprecien la qualitat literària del català i, sobretot, la publicació sistemàtica dels principals documents, no sols del papa i dels organismes romans, sinó també d’episcopats, així com de comunitats de base. Més enllà de la utilitat puntual de tenir un document a l’abast, el pas dels anys fa de la revista una obra de consulta, ja que cada any se’n publiquen els índexs.

Les característiques del pontificat de Joan Pau II, amb la multiplicació d’encícliques i d’exhortacions apostòliques extenses, va motivar també una certa reducció dels textos editats, en profit dels que tenen el nivell més alt d’autoritat. La revista, però, no ha renunciat a traduir de tant en tant ni estudis doctrinals ni comentaris lliures. Això li dóna un to diferent del que podria ser un butlletí oficial interdiocesà, ja que els textos oficials alternen amb documents de frontera i, fins i tot, d’opinió.

L’1 d’octubre de 1966, el P. Hilari Raguer la va fundar i en va ser el director durant tres anys, un període que va ser decisiu perquè els Documents ja estaven ben definits. El va succeir, transitòriament però eficaç, el P. Adalbert Franquesa. I a la darreria de 1969 el va rellevar el P. Andreu Marquès, que la va dirigir durant quinze anys, i que va voler ser fidel a una realitat que ell expressava així: “L’evolució postconciliar ha desplaçat el centre d’interès del món cristià: l’atenció es dirigeix més actualment a les relacions entre Església i món que no pas a qüestions purament internes, hi ha més interès per documents emanats de comunitats de base que no pas per declaracions purament oficials”. Quan la revista va complir vint anys, tot coincidint amb el número 444, el P. Bernabé Dalmau va rellevar al P. Andreu Marquès.

L’evolució de la revista, les noves tècniques de tractament de textos, l’experiència adquirida i la sistematització de responsabilitats a l’interior de la comunitat de Montserrat han simplificat al màxim la intervenció de col·laboradors, fins a suprimir l’exhibició dels crèdits de responsables de redacció, de traducció i de revisió. Però, com afirma el P. Bernabé Dalmau, “durant aquests 25 anys la revista s’ha mantingut oberta a la realitat del que passa a l’Església, sempre dins dels límits de publicació de documentació”. Documents d’Església ha contribuït, des de l’inici, “a la inculturació de l’Església al país”, i ha estat un mitjà que ha vetllat per “la llibertat d’expressió i d’opinió dins la comunitat eclesial”, afegeix el seu director.

Departament de Premsa i Comunicació de Montserrat

93 877 77 75 / 606 942 948 / oscarbardaji@abadiamontserrat.net

T'ha interessat aquest contingut? Subscriu-te al nostre butlletí electrònic. Cada setmana, l'actualitat de l'Església diocesana al teu correu.

T'interessarà ...