Nota final de la CCXX reunió de la Comissió Permanent de la CEE

[Conferència Episcopal Espanyola] La Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) ha celebrat la seva CCXX reunió els dies 21 i 22 de juny de 2011. Ha estat la primera després de la renovació de càrrecs efectuada en l’Assemblea Plenària passada, que va tenir lloc del 28 de febrer al 4 de març.   Els [...]

[Conferència Episcopal Espanyola]

La Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) ha celebrat la seva CCXX reunió els dies 21 i 22 de juny de 2011. Ha estat la primera després de la renovació de càrrecs efectuada en l’Assemblea Plenària passada, que va tenir lloc del 28 de febrer al 4 de març. 

 Els bisbes han estudiat el Projecte de Llei Reguladora dels Drets de la persona davant el procés final de la vida i han aprovat una àmplia Declaració que es publicarà íntegrament dilluns vinent 27 de juny.

En el text, que duu per títol Declaració amb motiu del “Projecte de Llei Reguladora dels drets de la persona davant el procés final de la vida”, els bisbes recorden les nombroses ocasions en les quals la Conferència Episcopal Espanyola ha fet escoltar la seva veu per anunciar l’Evangeli de la Vida, segons el qual “la vida de cada persona és sagrada, també quan és feble o es troba al final del seu temps en la terra” i que “les lleis han de protegir sempre la seva dignitat i garantir la seva guarició”.

En la Declaració es reconeix la intenció del Projecte, que, segons s’explicita en el propi text legal, és protegir la dignitat de la persona en el final de la vida sense despenalitzar l’eutanàsia. No obstant això, els bisbes assenyalen que “una concepció de l’autonomia de la persona, com pràcticament absoluta, i el pes que se li dóna a tal autonomia en el desenvolupament de la Llei acaben per desvirtuar la intenció declarada i per sobrepassar el límit proposat de no donar cabuda a l’eutanàsia”. El propi concepte de dignitat humana queda negativament afectat, “ja que sembla sostenir-se implícitament que una vida humana podria mancar de dignitat tutelable en el moment en el qual així ho disposés autònomament la part interessada i fins i tot eventualment un tercer”.

El text aprovat pels bisbes assenyala també que el Projecte de Llei empra una definició reductiva del concepte d’eutanàsia, amb la qual es deixa la porta oberta a certes omissions voluntàries que poden causar la mort o que busquen de manera directa la seva acceleració. S’assenyalen algunes conductes eutanàsiques a les quals es donaria cobertura legal com, per exemple, la possible sedació inadequada, l’abandó terapèutic o l’omissió de les cures degudes.

La Declaració episcopal es mostra crítica amb el tracte que rep en la Llei el dret humà fonamental de llibertat religiosa, amb el fet que els professionals de la sanitat quedin pràcticament reduïts a executors de la voluntat dels pacients i amb que no els sigui reconegut el dret a l’objecció de consciència.

Finalment, el text torna a proposar un model de Testament Vital, d’acord amb la Doctrina Catòlica, que és una redacció actualitzada del que ja va oferir en el seu moment la Conferència Episcopal Espanyola.

Pla Pastoral

La Comissió Permanent ha començat el treball per elaborar un nou Pla Pastoral de la Conferència Episcopal, que previsiblement es desenvoluparà en l’ampli marc de la Nova Evangelització. La redacció es portarà a terme en la propera tardor perquè puguin incloure’s els ensenyaments del Sant Pare durant la Jornada Mundial de la Joventut. La previsió és que es pugui presentar un text a la Comissió Permanent d’octubre amb la finalitat de que pugui passar a l’aprovació de la propera Assemblea Plenària.

Acaba de finalitzar el pla anterior, corresponent al quinquenni 2006-2010, titulat “Jo sóc el Pa de Vida (Jn 6,35). Viure de l’Eucaristia”.

Altres documents

Els bisbes han revisat les esmenes introduïdes, per indicació de l’Assemblea Plenària del mes de març passat, en el document “La transmissió de la fe. Orientacions per a l’acció coordinada de la parròquia, la família i l’escola”. L’Assemblea Plenària havia encarregat a la Permanent la verificació del text final. Ara, el document ha estat remès de nou a la Comissió Episcopal d’Ensenyament per una nova millora redaccional.

Adhesió al Papa Benet XVI amb motiu del 60è aniversari de la seva ordenació sacerdotal

Els bisbes han volgut mostrar la seva adhesió al Sant Pare, amb motiu del 60è aniversari de la seva ordenació sacerdotal. S’uneixen així a les iniciatives que han engegat diferents diòcesis de l’Estat espanyol per respondre a la invitació realitzada per la Congregació per al Clergat, que ha demanat als catòlics de tot el món celebrar, entre el 29 de juny i el 1 de juliol, seixanta hores d’adoració eucarística per les intencions del Papa, per l’Església i pel món, pels sacerdots, pel clergat i per les vocacions sacerdotals.

El Papa Benet XVI va ser ordenat sacerdot a la catedral de Frisinga, pel cardenal Fulhaber, en la festivitat dels sants Pere i Pau: el 29 de juny de 1951, el mateix dia que el seu germà gran Georg.

Donatiu de 500.000 euros per a la diòcesi de Cartagena

La Permanent ha aprovat un donatiu de 500.000 euros, amb possibilitat d’una nova concessió a la tardor, per la diòcesi de Cartagena com ajuda a la reconstrucció de les esglésies de Llorca, que es van veure greument danyades pel terratrèmol del dia 11 de maig passat.

T'ha interessat aquest contingut? Subscriu-te al nostre butlletí electrònic. Cada setmana, l'actualitat de l'Església diocesana al teu correu.

T'interessarà ...