Estudi sobre l'ús que els capellans fan de les noves tecnologies

[Gabinet d’Informació de l’Església a Catalunya] Presentació de l’estudi “L’ús que els capellans fan de les noves tecnologies en la seva experiència pastoral” A la seu de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), a Barcelona, ha tingut lloc l’acte de presentació de l’estudi “L’ús que els capellans fan de les noves tecnologies en la seva experiència [...]

[Gabinet d’Informació de l’Església a Catalunya]

Presentació de l’estudi “L’ús que els capellans fan de les noves tecnologies en la seva experiència pastoral”

A la seu de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), a Barcelona, ha tingut lloc l’acte de presentació de l’estudi “L’ús que els capellans fan de les noves tecnologies en la seva experiència pastoral”, elaborat pel Dr. Daniel Arasa, professor de la Universitat Pontifícia de la Santa Creu de Roma. A l’acte, organitzat pel Secretariat Interdiocesà de Mitjans de Comunicació Social (SIMCOS), hi han intervingut Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona, bisbe delegat de la CET per als MCS i president del SIMCOS; el Dr. Daniel Arasa, periodista i autor de l’estudi i el Sr. Francesc Cano, periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya.

El Sr. Francesc Cano ha destacat que l’Església, com a institució, i els seus membres fan servir Internet i les altres noves tecnologies amb normalitat i amb un ús cada vegada més freqüent. Per part seva, Mons. Taltavull ha afirmat que un dels aspectes més importants en la comunicació és el testimoni de vida, i que, en l’activitat diària d’un capellà hi ha un gran ventall de possibilitats: pregar, celebrar els sagraments, servir els altres, estudiar i ara s’hi ha afegit un element nou: les noves tecnologies.

El Dr. Daniel Arasa, autor de l’estudi, ha exposat el context en què s’ha fet l’estudi, qui l’ha elaborat, en què consisteix, quines han estat les preguntes de la investigació i les dades dels resultats obtinguts dels qüestionaris rebuts. Segons el Dr. Arasa, l’estudi, iniciat amb motiu de l’Any Sacerdotal i dut a terme pels laboratoris NewMinE Lab – New Media in Education Laboratory i webatelier.net de la Università della Svizzera italiana (USI, Lugano, Suïssa), en col·laboració amb la Facultat de Comunicació Institucional de la Universitat Pontifícia de la Santa Creu i amb el suport de la Congregació per al Clergat, ha buscat fotografiar l’ús actual que els capellans fan de les tecnologies en la seva experiència pastoral.

La investigació ha recollit, a través d’un qüestionari, les respostes de l’1,2% de tots els capellans del món, és a dir 4.992, proporcionalment distribuïts per països. Entre els entrevistats, el 76,2% són capellans seculars (diocesans) i el 22,8% són capellans regulars (religiosos). Les respostes provenen de 117 països, distribuïts als cinc continents: 54,6% d’Europa, 37,3% d’Amèrica, 3,9% d’Àsia, 2,6% d’Àfrica i l’1,6%% d’Oceania. L’anàlisi de les dades a nivell d’Espanya es basa en la resposta de 427 qüestionaris, el que suposa un 1,7% dels sacerdots espanyols.

La distribució i recollida dels qüestionaris va començar el 15 de novembre de 2009 i es va concloure el 28 de febrer de 2010. El qüestionari, traduït a vuit llengües, podia ser compilat online o en paper, i es va difondre via e-mail i per correu ordinari a totes les Conferències Episcopals del món, a ordes i congregacions religioses nombroses, etc.

Dels resultats dels qüestionaris, el Dr. Arasa ha destacat que els capellans que utilitzen les tecnologies digitals tenen una dieta tecnològica variada: el 92,7% dels capellans espanyols té telèfon mòbil (90,6% a nivell mundial), el 84,1% té accés a un ordinador fix (81,2% a tot el món), el 83,8% a un PC portàtil (82,8% al món), el 72,4% una màquina de fer fotos digital (73,1% a tot el món), el 43,6% un lector mp3 ( 44% a nivell mundial) i el 37,2% d’altres aparells portàtils (25’7% al món). Així mateix, el Dr. Arasa ha destacat que els capellans troben força útils les tecnologies per a les principals tasques lligades a la missió sacerdotal (pregària, assistència espiritual, predicació…), per a la seva formació (estudi i recerca d’informació online), per a la inculturació de la fe en el món actual, per a la comunicació en el “continent digital”, etc., i que valoren positivament les noves tecnologies, però també en reconeixen els límits.

El Dr. Arasa també ha destacat que l’ús de les tecnologies per part dels capellans espanyols està per damunt de la mitjana. Un 95,4% dels capellans espanyols que usa les noves tecnologies accedeix diàriament a Internet, mentre que en el món és el 94,7%. Així mateix, el grup majoritari de capellans “digitals” espanyols (46,2%) no considera útil la xarxa per a l’assistència espiritual, mentre que un 41,3% prega de vegades mitjançant les noves tecnologies (descarregant, per exemple, la Litúrgia de les Hores, etc.).

Com a conclusió de tot aquest estudi es desprèn que el 41,6% dels capellans de tot el món considera molt positiu el fet que les tecnologies digitals hagin millorat la manera de desenvolupar la seva tasca sacerdotal; el 46,2% en té una visió moderada i només el 12,2% en té una percepció negativa. Efectivament, mentre el 17,5% dels capellans està d’acord o molt d’acord sobre el fet que els perills de la tecnologia són més grans que les oportunitats que ofereix, el 38,2% no està d’acord amb aquesta afirmació.

Finalment, després d’un diàleg entre els ponents i els assistents, Mons. Taltavull va cloure l’acte agraint al Dr. Arasa la presentació d’aquest estudi tan complet, que pot servir també per ser treballat més a fons en l’àmbit català i per millorar l’accés dels capellans a l’ús d’Internet.

 

Barcelona, 2 de juliol de 2010

 

Trobaran més informació al dossier de premsa que els adjuntem i al lloc web oficial de la investigació: www.pictureproject.info

T'ha interessat aquest contingut? Subscriu-te al nostre butlletí electrònic. Cada setmana, l'actualitat de l'Església diocesana al teu correu.

T'interessarà ...