Emoció i reconeixement en el record del bisbe Pere Tena

L’acte d'homenatge va constar de les intervencions del Dr. Josep M. Romaguera, amb text original del Dr. Jaume Fontbona, el Dr. Jaume González Padrós, el Dr. Armand Puig Tàrrech, i del Cardenal Arquebisbe Lluís Martínez Sistach

“El bisbe Pere Tena fou un gran pedagog de la reforma litúrgica del Concili Vaticà II, que excel·li entre els que hem tingut a les nostres diòcesis i al monestir de  Montserrat, com el doctor Manuel Bonet i Muixí, entre altres”, va dir el cardenal Martínez Sistach, durant la seva intervenció en l’acte que la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC) va organitzar en memòria del Dr. Pere Tena i Garriga (1928-2014), que fou bisbe auxiliar de Barcelona.

L’acte, celebrat el dimarts 26 de març al matí, va constar d’aquestes quatre intervencions: Dr. Jaume Fontbona, president del Centre de Pastoral Litúrgica i professor de la FTC; Dr. Jaume González Padrós, director de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona i professor de la FTC; Dr. Armand Puig Tàrrech, degà-president de la FTC, i cloenda de l’acte a càrrec del cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona i Gran Canceller de la FTC, que pronuncià el parlament final.

L’acte fou presidit pel Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Martínez Sistach, acompanyat, en la taula presidencial pels ponents i pel Dr. Joan Planellas, vicedegà de la FTC. El Dr. Jaume Fontbona, degut a unes proves mèdiques que tenia en aquelles hores, no va poder estar físicament present a l’acte. La seva ponència fou llegida per Mn. Josep M. Romaguera.

Gran presència del clergat

Un gran nombre de persones omplien completament l’aula magna del Seminari Conciliar. Hi havia Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat; Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Carles Soler, bisbe emèrit de Girona; Mons. Jaume Traserra, bisbe emèrit de Solsona; el P. Bernabé Dalmau, OSB, en representació del P. Abat de Montserrat; el Dr. Jordi-Agustí Piqué, president del Pontifici Institut Litúrgic de Sant Anselm, de Roma; el Dr. Antoni M. Pujals, vicari de la Prelatura de la Santa Creu i l’Opus Dei a Catalunya; el P. Joan M. Canals, CMF, secretari de la Comissió Episcopal de Litúrgia de la CEE; el Dr. Carlo Gallucci, vicerector de relacions internacionals de la URL; el Sr. Ignasi Garcia Clavel, comissionat d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de Barcelona; també hi havia Mn. Salvador Bacardit i Mn. Joan Cuadrench, Vicaris episcopals; Mn. Josep M.. Turull, rector del Seminari Conciliar, membres del claustre de professors de la FTC i de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, així com els membres i col·laboradors del Centre de Pastoral Litúrgica (CPL). Una presència entranyable fou la de Mn. Francesc Tena, germà del bisbe Pere Tena, que tot i anà en cadira de rodes va participar també en aquest acte de record del seu estimat germà.

Ponències

La intervenció del Dr. Fontbona es va centrar en la llarga trajectòria de bisbe Pere Tena al CPL, del que fou fundador, a les revistes Phase i Missa Dominical i com a gran pedagog i mestre indiscutible de la renovació litúrgica. “El bisbe Tena ha estat educador i germà nostre en el Misteri”, va dir, fent referència sobretot al seus treballs per donar a conèixer la lletra i l’esperit de la Constitució Sacrosanctum Concilium, de la que fou un gran apòstol des de la seva joventut fins pocs dies abans de la seva mort, en diverses conferències per commemorar aquest document del Vaticà II.

Va esmentar també els nombrosos col·laboradors, ja traspassats, que va tenir i va animar a treballar en la pastoral litúrgica, i va acabar la seva intervenció escrita amb aquestes emotives paraules: “Bisbe Pere, ens has ajudat a estimar l’Església i la seva litúrgia i t’ho agraïm generosament. El CPL notarà la teva absència, però t’estarà eternament agraït perquè has cregut sempre en l’ideari fundacional, que n’ha marcat l’existència al servei de la pastoral litúrgica. D’actual president a primer president, et desitjo que gaudeixis del Misteri que tant bé ens has explicat i ens has ajudat a viure”.

La intervenció del Dr. Jaume González Padrós es va iniciar amb aquestes paraules: “Tota la seva vida ha estat dedicació i treball a favor de la litúrgia. Tota la seva vida és una litúrgia viscuda i celebrada en el misteri presbiteral i episcopal”,paraules del Dr. Gabriel Ramis en la seva Laudatio en l’acte de conferiment del doctorat homoris causa a monsenyor Pere Tena en la Facultat de Sagrada Litúrgia del Pontifici Ateneu de Sant Anselm, de Roma, el 31 d’octubre del 2001. La exposició del Dr. González Padrós es va centrar de manera especial en la història de l’Institut Superiorde Litúrgia de Barcelona, del que el Dr. Tena fou el primer director.

També esmentà la seva presència a la Congregació per al culte diví i la disciplina dels sagraments en la que treballè com a sots-segretari durant sis anys(1987-1993) i al període que va presidir la Comissió episcopal de litúrgia de la CEE (1996-2002). Després es preguntà quin és el llegat del bisbe Tena com a liturgista. 

El Dr. González Padrós va concloure dient: “Recordo que, arran de la mort de la meva mare, em va dir que viure la Pasqua del Crist tenia també el seu moment dolorós. És ben veritat. Tot amb tot, enmig d’aquest dolor, encara tenim prou forces per dir amb Sant Ambròs: ‘plorem, Senyor, perquè ens l’heu pres; us donem gràcies perquè ens el vau donar’”.

El Dr. Armand Puig Tàrrech en la gestió acadèmica del bisbe Tena com a professor i artífex de la constitució de la Facultat de Teologia de Catalunya, especialment en el procés de fusió de les dues seccions de la Facultat, que va culminar feliçment l’any 1984 , any en què els dos claustres es van reunificar. “El Dr. Tena, home de diàleg fluid, amic de la llibertat d’expressió, sempre atent i sol·lícit envers els altres, de caràcter afable i un xic irònic, serè i constructiu, era la persona ideal per liderar l’entesa amb els jesuïtes i promoure l’inici d’un projecte compartit”.

Després de la seva intervenció en la creació de l’institut Superior de Litúrgia de Barcelona, el degà va parlar del bisbe com a teòleg, que “s’apropava a la litúrgia amb un discurs profundament teològic, basat en la gran tradició de l’Església, estimada, estudiada i comunicada amb passió. Era un veritable teòleg de la litúrgia. El Dr. Tena ha estat un dels grans teòlegs de la litúrgia i liturgistes dels post-concili a l’Església catòlica, amb una fidelitat absoluta a la lletra del Concili i a les seves intencions més profundes.

“Avui honorem la seva memòria –va acabar dient el degà-, i ho fem amb emoció i agraïment. El seu record és memòria viva per a tots nosaltres. Quan un just deixa aquest món, n’hi ha d’haver altres d’altres que prenguin el seu relleu. Llegim en Hebreus 11,2: ‘els antics, per la fe, s’han fet mereixedors d’un gran testimoni’. Avui, el nostre testimoni, s’afegeix al seu, a la fe que professà i ensenyà, a l’amor que va rebre i repartir a mans plenes. Lux perpetua luceat ei.”

Paraules íntegres del Cardenal

Va cloure l’acte acadèmic i commemoratiu el Dr. Lluís Martínez Sistach, subratllant sobre tot la dimensió de gran “pedagog de la reforma litúrgica del bisbe Tena”. Les seves paraules es publiquen íntegrament a la secció del Prelat i al web de l’Arquebisbat.

T'ha agradat aquest contingut? Subscriu-te al nostre butlletí electrònic. Cada setmana, l'actualitat de l'Església diocesana al teu correu.

T'interessarà ...