Conferències en el 50è aniversari del Concili Vaticà II

Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona, ha participat en el cicle de conferències que en motiu del 50è aniversari del inici del Concili Vaticà II ha endegat la Fundació Joan Maragall. En la seva presentació de la constitució pastoral sobre l’Església en el món, Gaudium et spes, ha parlat d’ella com “abraçada universal” i [...]

Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona, ha participat en el cicle de conferències que en motiu del 50è aniversari del inici del Concili Vaticà II ha endegat la Fundació Joan Maragall. En la seva presentació de la constitució pastoral sobre l’Església en el món, Gaudium et spes, ha parlat d’ella com “abraçada universal” i l’ha qualificat de “plena d’aquell evangeli que la gent entén i s’hi apunta”.

[Gabinet d’Informació de l’Església a Catalunya]

Durant cinc setmanes, la Fundació Joan Maragall, d’acord amb el seu objectiu principal de contribuir a la inculturació actual del cristianisme, ha organitzat un cicle de conferències, coordinat per Pere Lluís Font, i una taula rodona, en l’auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna, a Barcelona, per reflexionar sobre el que va representar i el que representa encara per a nosaltres al cap de mig segle el Concili Ecumènic Vaticà II, segurament l’esdeveniment religiós mundial més important del segle XX convocat pel Papa Joan XXIII i culminat pel Papa Pau VI.

La conferència inaugural la va pronunciar el Dr. Josep Maria Rovira Belloso, professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC), sobre la significació del Concili, en el seu moment històric i en la seva repercussió posterior en l’Església i en el món.

Els quatre documents fonamentals del Concili van ser presentats i analitzats en sengles conferències pel Dr. Joan Planellas, vicedegà de la FTC, que tractà de la Constitució dogmàtica Lumen Gentium sobre l’Església, el Dr. Armand Puig, degà de la FTC, que parlà de la Constitució dogmàtica Dei Verbum sobre la revelació, el P. Ignasi Fossas, monjo i prior de Montserrat, que exposà la Constitució Sacrosanctum Concilium sobre la litúrgia, i Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona, que ressaltà la novetat de la Constitució pastoral Gaudium et Spes sobre l’Església en el món contemporani. De la resta de documents del Concili, el Dr. Antoni Matabosch, professor emèrit de la FTC, parlà dels de llibertat religiosa, ecumenisme i diàleg interreligiós.

Com a cloenda, el Dr. Salvador Pié, professor de la FTC i de la Universitat Gregoriana de Roma, exposà com durant aquests cinquanta anys el Concili ha estat rebut i viscut a l’Església, entesa com a sagrament de comunió i en la qual el ministeri ordenat de bisbes, preveres i diaques està al servei de tot el poble de Déu, per proclamar i donar testimoni de l’Evangeli de Crist enmig del món.

El dijous 10 de maig tindrà lloc la taula rodona sobre “El Concili Vaticà II, avui”, amb la intervenció Josep Escós, Lluís Foix, Teresa Forcades i Joan Rigol. Es preveu que la Fundació Joan Maragall, durant el pròxim curs, i en relació també amb l’Any de la fe, convocat pel Papa Benet XVI, que s’iniciarà precisament l’11 d’octubre de 2012, en el 50è aniversari de l’obertura del Concili Vaticà II, organitzi altres conferències sobre aquest esdeveniment cabdal.

T'ha interessat aquest contingut? Subscriu-te al nostre butlletí electrònic. Cada setmana, l'actualitat de l'Església diocesana al teu correu.

T'interessarà ...