Càritas: Creix la pobresa a Barcelona.

Cobrir les necessitats més bàsiques (alimentació, lloguer, subministraments) i fer tot el possible per pal·liar l’augment, inquietant, del sentiment de desesperança en les persones ateses ha estat els reptes de Càritas enguany. Hi ha hagut un important augment de les famílies que havien demanat ajuda anys enrrera i han hagut de tornar a fer-ho com [...]

Cobrir les necessitats més bàsiques (alimentació, lloguer, subministraments) i fer tot el possible per pal·liar l’augment, inquietant, del sentiment de desesperança en les persones ateses ha estat els reptes de Càritas enguany. Hi ha hagut un important augment de les famílies que havien demanat ajuda anys enrrera i han hagut de tornar a fer-ho com a conseqüència de la crisi.

Càritas va presentar ahir dijous 4 de juny, a les 12.00, en roda de premsa – en les vigílies de la solemnitat del Corpus- la Memòria de l’any 2009 i les dades de gener a maig del 2010. Aquestes dades son un reflex de la realitat social que Càritas detecta en la seva tasca.  Entre les que destaca que: Càritas, fins al maig, ha atès un 35% més de persones que en el mateix període de l’any 2009, essent el tercer any consecutiu que augmenta el número de persones que cerquen ajut assistencial. De gener a maig de 2010 han estat ateses 40.000 persones, mentre que en tot l’any 2009 ho foren 51.000.

A la roda de premsa intervingueren: Jordi Roglà, Director de Càritas Diocesana de Barcelona, Mercè Darnell, cap de Gestió Social. També, informant de la realitat social dels seus territoris prengueren la paraula: Conxa Marquès, cap d’Acció social de Càritas a la diòcesi de Sant Feliu, i Pilar Taché, cap d’Acció social a la diòcesi de Terrassa. L’àmbit d’actuació de Càritas és el de les diòcesis de Barcelona, de Sant Feliu de Llobregat i de Terrassa (inclou Barcelona- Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Oriental i Occidental, Garraf, Alt Penedès, part del Maresme i part de l’Anoia).

La majoria dels mitjans de comunicació s’han fet reso de les dades i conclusions presentades ahir per Càritas. Així La Vanguardia ha titulat a primera plana “La cifra de pobres que acuden a Càritas sigue al alza por tercer año”, i els seu director en un article digital ha qualificat de servei impagable. Per la seva banda l’Avui ha sentenciat a portada, i sense embuts, “Cada vegada més pobres”.

La situació de les persones i famílies que demanen ajuda a Càritas en els primers mesos de 2010 ha empitjorat sensiblement respecte de 2009. Un dels indicadors d’alerta és la taxa d’atur que presenten actualment les persones en edat laboral que s’adrecen a Càritas: el 75%.

 

Nota de Premsa de Càritas Diocesana

 

Càritas va atendre 51.372 persones l’any 2009 i de gener a maig 2010 ja n’ha atès 40.000. Augmenten les famílies que havien vingut fa uns anys i que han de tornar a Càritas.

Càritas, 3 de juny del 2010-. Aquest matí, Càritas ha presentat en Roda de premsa la Memòria 2009 i les dades de gener a maig 2010. Les dades de Càritas són un reflex de la realitat social que Càritas detecta en els territoris de les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. Però el director de Càritas, Jordi Roglá, ha volgut remarcar que la realitat que Càritas troba en el seu fer diari està canviant. A pitjor. “ Hem passat de la demanda de feina i feina, a la de feina i d’ajuda per poder atendre les necessitats més bàsiques (alimentació, lloguer, subministraments). I ara, hem d’afegir un nou factor que ens inquieta: la desesperança que veiem en les persones ateses”.

La responsable de Programes, Serveis i Gestió Social, Mercè Darnell, ha estat la qui ha presentat la Memòria de Càritas 2009 i les dades dels primers mesos de 2010. Aquestes són algunes de les dades sociològiques de les persones ateses en el conjunt dels territoris on Càritas du a terme la seva acció social.

ï© Persones ateses en 2009: 51.372 (suposa el 89% d’augment sobre el 2007 i el 14% respecte del 2008).

ï© El 39% eren persones que es van atendre per primera vegada.

ï© El 36% de les persones ateses eren menors.

ï© El 56% de les persones estaven a l’atur.

ï© De gener a maig de 2010 hi ha hagut un 35% d’augment respecte del mateix període de l’any anterior i ja són 40.511 les persones que han demanat ajuda a Càritas.

ï© Augment de les persones nascudes a Espanya, que ja són un 36% de les persones ateses.

ï© El 23% són persones que s’han atès per primera vegada.

ï© La taxa d’atur de les persones en edat laboral és del 75%

Mercè Darnell ha remarcat especialment els problemes que s’amaguen darrera d’aquestes xifres. A nivell personal: patiment emocional, ansietat, depressió, aïllament, desvinculació social, manca d’expectatives de futur… S’agreugen les malalties orgàniques i la salut mental es deteriora.

A nivell familiar: Conflictes de parella i trencaments familiars, problemes amb els fills, dependència dels serveis socials, deutes, mobilitat geogràfica… A nivell social: en el col·lectiu de persones estrangeres, no poder optar a l’autorització de residència i treball per manca d’oferta laboral, problemes d’empadronament. Conflicte social, ruptura de la cohesió i de la convivència: augmenta la petita delinqüència, se’n culpa els estrangers i creix la xenofòbia.

L’habitatge, problema prioritari però directament vinculat a l’atur

Segons ha explicat Mercè Darnell, les ajudes econòmiques de Càritas en 2009 han anat a atendre les necessitats més bàsiques que tenen les persones, entre elles l’habitatge. El 55% de les ajudes han servit per pagar deutes de lloguer, evitar desnonaments i, també, per pagar habitacions. “Són moltes les persones i famílies que no poden ni plantejar-se el llogar un pis” ha dit Mercè Darnell. En segon lloc, a cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació (el 16% de les ajudes) i a ajudes per a infants (escoles bressol, ajudes menjador escolar, llibres, activitats extraescolars). El total d’ajudes econòmiques 2009 de Càritas sumant les partides extraordinàries que s’han ofert a les parròquies per oferir aliments a persones que en demanen ha estat de 2.350.000€

Projectes que donen respostes

La responsable de Programes i Serveis de Càritas ha fet un exhaustiva relació dels nombrosos projectes que tracten d’oferir respostes a les necessitats de les persones i que es desenvolupen en el àmbits de la formació i orientació per a la inserció laboral, acollida i acompanyament a les persones i famílies, especialment a les mares soles amb fills,atenció a la gent gran, assessorament jurídic, atenció a la salut mental en persones amb especials dificultats, assessoria jurídica d’estrangeria, ajuda a projectes de codesenvolupament…

Els infants i el seu futur

El director de Càritas ha fet seguidament una reflexió en la qual ha posat de manifest la preocupació de Càritas “pel patiment i el deteriorament de l’estat emocional de tantes i tantes persones i famílies” i ha destacat uns col·lectius altament vulnerables. Un d’ells, el de la petita infància. “Perquè -ha dit Roglá- sense poder dir res respecte a tot el que esta passant, són víctimes del patiment i de la desesperança que viuen avui els seus pares i mares” Roglá ha citat l’atur i l’absència d’ingressos en les famílies con uns factors que estan en l’arrel d’aquest patiment. “De quina manera, els infants i adolescents que viuen aquestes situacions familiars poden creure en un futur per a ells? Qui els podrà exigir motivació i un esforç per formar-se si no veuen que els seus pares troben sortida als problemes familiar?

“També ens preocupa i molt, ha dit el director de Càritas, el col•lectiu de les persones del voltant dels 50-55 anys que amb baixa o mitjana qualificació es queden a l’atur. Veiem moltes més dificultats a l’hora que puguin recuperar una trajectòria laboral, en uns anys que haurien de ser decisius per a la seva cotització a la Seguretat Social. Si no poden reincorporar-se a la vida laboral, seran els futurs perceptors de les pensions baixes ( mal anomenades no contributives), amb el consegüent augment de les persones que viuran sota el llindar de la pobresa en la propera dècada a l’Estat espanyol”.

Roglá ha donat també les dades econòmiques de l’acció social de Càritas 2009: 22 milions d’euros, el 88% de les quals prové de fonts privades, i el 12% de concerts amb la Generalitat, Ajuntaments, Diputació de BCN i Ministerio de Sanidad y Asuntos sociales. “Puc dir que Càritas ha millorat la seva eficiència perquè de cada 100 €, 88 han anat a Acció social, 7 a serveis administratius i 5 a comunicació i voluntariat”.

El director de Càritas ha agraït “el gran esforç de totes les persones que fan Càritas, assalariats, voluntaris, donants” Sense elles no hauria estat possible l’ajuda que s’ha ofert a tantes persones que la necessitaven”. Alhora Roglá ha demanat als Governs que entomin la seva responsabilitat en la defensa del benestar dels seus ciutadans, ha criticat explícitament la retallada d’ajudes al tercer Món “ perquè allí és la vida el que està en joc”. I ha dit que l’acció de Càritas és subsidiària. “Però no deixarem de fer-la mentre hi hagi persones que la necessiten. És el nostre compromís com a entitat cristiana”.

T'ha interessat aquest contingut? Subscriu-te al nostre butlletí electrònic. Cada setmana, l'actualitat de l'Església diocesana al teu correu.

T'interessarà ...