Atracció, contagi i adhesió

La relació personal amb Ell comunica la joia de l’Evangeli, és a dir, el goig de la trobada amb Aquell que atreu pel que és i pel que comunica

Quan avui es parla de «conversos», ho apliquem fàcilment als qui passen d’una religió a una altra i no hi falta qui els identifiqui amb actituds marcades per un cert fanatisme. És possible que una persona que es veu sacsejada per emocions i experimenta un fort xoc que incideix en la seva personalitat es vegi alterada en la seva conducta. Farà falta discernir-ne l’origen i preveure’n les conseqüències. En qualsevol cas, sempre haurem de fer el possible per afavorir que els processos de creixement siguin normals i s’orientin cap al bé i s’evitin alteracions intermitents de comportaments dubtosos.

Les «conversions» que apareixen a l’Evangeli, fruit de l’atracció que provoca Jesús, són un indicador fiable per al nostre discerniment. Comencen per l’admiració de la seva persona i segueixen un procés de coneixement pel contagi que ocasiona la relació personal, que, en uns esdevé adhesió lliure i incondicional i, en altres, abandó o rebuig. Jesús no deixa ningú en la indiferència. La relació personal amb Ell comunica la joia de l’Evangeli, és a dir, el goig de la trobada amb Aquell que atreu pel que és i pel que comunica.

Per això, parlar de «conversió» en un cristià serà en referència a un estat permanent de contacte amb el Senyor que fa possible el progressiu camí de maduresa cristiana fins a arribar a allò que sant Pau anomena la «talla» del Crist. És girar el cor cap a Ell. A més, la verificació de la seva autenticitat passa sempre per una veritable relació amb l’altre, amb els altres, objectiu que persegueix tot plantejament pastoral i tota acció evangelitzadora i catequètica.

Seria meravellós que aquest fos el camí normal de tants qui acudeixen a les celebracions de les nostres comunitats amb motiu del bateig, de la confirmació, de les primeres eucaristies o, pel motiu que sigui, participen en les exèquies. Quin estat de salut té la nostra conversió a Jesús i al seu Evangeli perquè per l’atracció i el contagi amb Ell s’arribi a l’adhesió plena?

Sebastià Taltavull Anglada

Bisbe auxiliar de Barcelona

T'ha interessat aquest contingut? Subscriu-te al nostre butlletí electrònic. Cada setmana, l'actualitat de l'Església diocesana al teu correu.

T'interessarà ...