“Al servei del nostre poble”: Nou document dels Bisbes de Catalunya

[Gabinet d’Informació de l’Església a Catalunya] “AL SERVEI DEL NOSTRE POBLE” Nou document dels bisbes de Catalunya als 25 anys d'”Arrels cristianes de Catalunya” Al servei del nostre poble és el títol del document que els Bisbes de Catalunya acaben de fer públic per commemorar els 25 anys d’Arrels cristianes de Catalunya. Aquest nou document [...]

[Gabinet d’Informació de l’Església a Catalunya]

“AL SERVEI DEL NOSTRE POBLE”

Nou document dels bisbes de Catalunya

als 25 anys d'”Arrels cristianes de Catalunya”

Al servei del nostre poble és el títol del document que els Bisbes de Catalunya acaben de fer públic per commemorar els 25 anys d’Arrels cristianes de Catalunya.

Aquest nou document consta d’una introducció, cinc capítols (valoració de la nostra identitat col•lectiva, la contribució del cristianisme i de l’Església, el testimoni d’Antoni Gaudí i “La Sagrada Família”, la fe cristiana i alguns reptes actuals i crida a viure i practicar l’Evangeli de l’esperança) i una conclusió. És publicat a la col•lecció “Documents del Magisteri”, promoguda per la Conferència Episcopal Tarraconense, i editada per ed. Claret. Es pot trobar també, en versió catalana i castellana, al web www.tarraconense.cat. La revista Catalunya Cristiana el publicarà en el número 1.643.

En la commemoració dels vint-i-cinc anys del document de l’episcopat català Arrels cristianes de Catalunya, els bisbes reafirmen la validesa i l’actualitat del seu missatge i destaquen el triple anunci que es volgué transmetre: l’afirmació i el reconeixement dels elements que identifiquen Catalunya; la constatació de la presència fecunda de la fe cristiana i de l’Església al llarg de tota la història catalana i la formulació del compromís de l’Església a seguir servint la societat catalana, tot reconeixent-ne els canvis profunds, socials i culturals. Alhora, proposen identificar aquells canvis substancials que configuren una situació nova i que exigeixen noves formes d’evangelització.

En el primer capítol, titulat “Valoració de la nostra identitat col•lectiva”, els bisbes ratifiquen allò que van proposar els seus germans en el ministeri episcopal ara fa vint-i-cinc anys, manifesten el seu profund amor pel país i es posen al seu servei perquè senten la urgència d’anunciar-li la persona de Jesucrist i el seu Regne. Així mateix, reiteren la crida a projectar aquest amor social en els deures cívics envers les institucions i organismes de govern, així com el compromís d’impregnar d’esperit cristià tota acció amb projecció social. També reconeixen la personalitat i els trets nacionals propis de Catalunya i defensen la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles i que recerquin amb paciència la pau i la justícia.

En el segon capítol, “La contribució del cristianisme i de l’Església”, afirmen que la fe cristiana no ha estat per a la nostra història, ni podrà ser-ho mai, un pur sentiment, ni tampoc una ideologia o un mite, sinó una veritable força transformadora de la persona humana, de la cultura i de la societat.

En el tercer capítol, “El testimoni d’Antoni Gaudí i “La Sagrada Família”, exposen com la recent visita del Sant Pare a Barcelona per a dedicar la basílica de la Sagrada Família, ha permès redescobrir un gran testimoni contemporani de la fecunditat de les arrels cristianes a la nostra societat catalana, Antoni Gaudí, un artista genial i un cristià exemplar. Els bisbes recorden les paraules del Sant Pare Benet XVI en l’homilia a la Sagrada Família i li agraeixen que, tot explicant la simbologia de l’obra mestra de Gaudí, ens hagi recordat de nou la centralitat de Jesucrist en la vida de l’Església i del món.

En el quart capítol, “La fe cristiana i alguns reptes actuals”, desitgen que la fe cristiana pugui continuar essent per a Catalunya una veritable font de vida i reflexionen, a la llum de l’Evangeli, sobre alguns temes que condicionen i configuren la societat catalana en aquests inicis de segle XXI, com ara la consolidació de la democràcia participativa, la laïcitat positiva, la diversitat de valors, d’estils de vida i de creences, el fenomen polièdric de la globalització, els fluxos migratoris, la crisi econòmica tan greu que patim, la família i l’educació i l’equilibri ecològic amenaçat.

En el cinquè capítol, “Crida a viure i practicar l’Evangeli de l’esperança”, afirmen que els cristians estan cridats a viure i proclamar l’Evangeli de l’esperança, que en aquests moments de crisi econòmica, moral i política ben preocupants, cal anunciar l’esperança en tots els àmbits d’aquest món. I fan una crida especial als laics i laiques cristians que tenen el deure i el dret de participar en la vida pública segons els criteris ètics que dimanen de la seva fe i amb l’esperit propi de l’Església.

Els bisbes de Catalunya conclouen afirmant que senten la urgència de revifar les arrels cristianes de Catalunya i d’impulsar noves iniciatives evangelitzadores, amb esperit de servei, per al bé del país, de la seva cultura, i sobretot de totes les persones que hi viuen. Alhora, proposen a tots els cristians un compromís renovat en la vivència de la fe, en l’adhesió amorosa a l’Església i en l’anunci constant de la Paraula de Jesucrist.

La presentació acadèmica del document es farà el dimecres 6 d’abril, a les 12 h, a la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC), a Barcelona, amb les intervencions del Dr. Armand Puig, degà president de la FTC, el Dr. Francesc Torralba, professor de la Universitat Ramon Llull, Mons. Jaume Pujol, Arquebisbe de Tarragona, President de la Conferència Episcopal Tarraconense  i Vice-Gran Canceller de la Facultat i el Sr. Cardenal-Arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, Vice-President de la Conferència Episcopal Tarraconense i Gran Canceller de la Facultat.

Barcelona, 17 de març de 2011

T'ha interessat aquest contingut? Subscriu-te al nostre butlletí electrònic. Cada setmana, l'actualitat de l'Església diocesana al teu correu.

T'interessarà ...